1. ТЕРМІНИ

1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — адресована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця, укласти з ним договір купівлі-продажу товару (далі — «Договір») на умовах, що містяться у цій Оферті.

1.2. Продавець — компанія, що реалізує товари, які представлені в Інтернет-магазині (далі – «Онлайн-магазин»).

1.3. Покупець - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених у цій Оферті.

1.4. Товар – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети.

1.5. Замовлення — вибір Покупцем окремих позицій із переліку товарів, запропонованих в Онлайн-магазині, рішення Покупця придбати (дати доручення на придбання) вказані товари та оплата їх вартості.

1.6. Онлайн-магазин – Інтернет-магазин відповідно до визначення, даного у Законі України «Про електронну комерцію».

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця оферта є офіційною пропозицією ТМ «TwoMoms» (в особі ФОП Любошець Діани Ваграмівни, ІПН 3125611048) (Продавець), укласти Договір купівлі-продажу товарів (Договір) дистанційним способом, тобто через Онлайн-магазин. Публічна оферта (пропозиція) розміщується на офіційному інтернет-сайті Продавця https://twomoms.com.ua (Інтернет-сайт).

2.2. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах Договору.

2.3. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2.4. Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

- Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплату Покупцем оформленого Замовлення;

- обробку та доставку Замовлення Покупцю на умовах Договору.

2.5. Покупець має право скасувати замовленнядо моменту відправлення Товару продавцем. Після цього моменту, відносини сторін регулюються розділом "повернення товару".

 

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію товару вказана на сайті Онлайн-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар, що підлягає доставці, не допускається.

3.3. Покупець, який сплатив Замовлення на умовах Договору, може відкликати свою згоду на укладення електронного договору купівлі-родажу, повідомивши про це Продавця, до моменту надходження на банківський рахунок останнього коштів, сплачених Покупцем як оплата вартості Замовлення на умовах Договору.

3.4. Зобов'язання укласти з Покупцем електронний договір купівлі-продажу Товару виникає у Продавця з моменту надходження на його банківський рахунок коштів, сплачених Покупцем як сплата вартості Замовлення на умовах Договору.

3.5. Продавець має право відкликати Публічну оферту укласти з Покупцем електронний договір купівлі-продажу Товару на умовах Договору, повідомивши про це Покупця.

3.6. Розрахунок за Товар між сторонами провадиться способами, вказаними на сайті Онлайн-магазину.

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОПЛАТИ ТОВАРУ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який наявний товар, представлений на сайті Онлайн-магазину, у будь-якій кількості (але в межах наявної кількості). У випадку відсутності певного товару в наявності строки його виготовлення під замовлення обговорюється окремо з менеджером;

4.2. При оформленні замовлення Покупець надає таку інформацію:

4.2.1. ПІБ Покупця або зазначеної ним особи (одержувача);

4.2.2. спосіб доставки (адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця) або дані поштового відділення);

4.2.3. Адреса електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Онлайн-магазину.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі Товарів.

4.5. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до реєстраційної форми на сайті Онлайн-магазину.

4.6. Покупець відповідає за достовірність інформації, наданої при оформленні Замовлення.

4.7. Оплата товару здійснюється через оператора платіжної системи або через банк за реквізитами Продавця, зазначеними у рахунку-фактурі.

4.8. У разі ненадходження коштів на банківський рахунок Продавця, останній залишає за собою право не укладати Договір та не передавати Товар. Продавець не розпочинає обробку замовлення до отримання оплати за товар.

 

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Способи, порядок та умови доставки замовленого товару Покупець визначає під час оформлення Замовлення.

5.2. Самовивіз товару:

5.2.1. Після формування заявки покупець може здійснити розрахунок та отримати свій Товар за адресою: м. Одеса, пл. 10-го квітня, 1, офіс 30 у робочий час Продавця.

5.2.2. Право власності та ризик випадкової втрати чи пошкодження товару переходить до Покупця (його представника) з моменту отримання товару з видачею йому товарного чека.

5.3. Доставка товару може здійснюватися за допомогою транспортних компаній до погоджених пунктів видачі або на погоджену з Покупцем адресу.

5.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур'єра перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, відповідність).

 

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Повернення товару до Онлайн-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рахунок Покупця.

6.2. При поверненні Покупцем товару належної якості Онлайн-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Онлайн-магазину, пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності:

- за незначну невідповідність кольорової гами товару, яка може відрізнятися через різну колірну передачу та технічні характеристики/налаштування моніторів персональних комп'ютерів та екранів телефонів певних моделей;

- за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;

- за затримку та перебої у наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні дії, здійснені Покупцем за допомогою доступу до Інтернету; передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів (IP, MAC-адрес, логіна, пароля та ін.)

7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

7.5. Сторони докладатимуть максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечностей виключно шляхом переговорів.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Онлайн-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Оферти за умови її опублікування на Інтернет-сайті;

8.2. Онлайн-магазин створений для організації дистанційного продажу товарів через Інтернет;

8.3. Оформляючи Замовлення Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». При цьому така інформація є конфіденційною і може використовуватися Покупцем виключно з метою обробки Замовлення, взаєморозрахунків сторін та доставки Товарів Покупцю.

8.4. Усі інші умови Оферти та Договору розуміються так, як вони зазначені у Законі України «Про електронну комерцію» та інших законодавчих актах України.